I WOJNA ŚWIATOWA

Wielka Wojna w latach 1914-1918 - dzialania zbrojne, uzbrojenie, polityka, społeczeństwa:
I wojna światowa
= cmentarze I wojny światowej
= bibliografia I wojny światowej
= I wojna światowa

moje serwisy = encyklopedia broni = kalendarz wydarzeń = prywatny portal internetowy = moje Web 2.0 = katalog monet obiegowych = seriale telewizyjne =


Bloki polityczno-wojskowePaństwa centralne (Trójprzymierze)
Historia koalicji zapoczątkowana została w 1879 roku w Wiedniu porozumieniem Niemiec i Austro-Węgier. Do porozumienia tych państw w roku 1882 dołączyły Włochy.

Po rozpoczęciu wojny do Trójprzymierza dołączyły: Turcja (1914) i Bułgaria (1915). W początkowym okresie wojny Włochy zachowały neutralność a w roku 1915 przystąpiły do wojny po stronie ententy.

Ententa (Trójporozumienie)
Historia porozumienia zapoczątkowana traktatem Francji i Rosji zawartym w 1893 roku. W roku 1904 Francja i Wielka Brytania zawarły tzw. serdeczne porozumienie (entente cordiale). Zacieśnienie współpracy w ramach bloku nastąpiło po zawarciu traktatu w 1907 roku między Wielką Brytanią i Rosją.

W okresie trwania I wojny światowej do ententy przyłączyły się inne państwa. M.in. Rumunia (1916), Japonia, Stany Zjednoczone.


literatura:

• Noiszewska Halina: Historia dla uczniów szkół średnich (prościej, jaśniej). Szczecin 1999.


menu = przyczyny I wojny światowej = bloki polityczno-wojskowe = fronty wojenne = ogólna charakterystyka konfliktu


© 1998-2022 Jurek