I WOJNA ŚWIATOWA

Wielka Wojna w latach 1914-1918 - dzialania zbrojne, uzbrojenie, polityka, społeczeństwa:
I wojna światowa
= cmentarze I wojny światowej
= bibliografia I wojny światowej
= I wojna światowa

moje serwisy = encyklopedia broni = kalendarz wydarzeń = prywatny portal internetowy = moje Web 2.0 = katalog monet obiegowych = seriale telewizyjne =


Przyczyny wojnyPośrednie
Rywalizacja mocarstw:
• gospodarcza i polityczna ekspansja Niemiec,
• aspiracje kolonialne Niemiec i związana z tym rozbudowa floty,
• zaniepokojenie Wielkiej Brytanii rozbudową niemieckich sił morskich,
• Francja dąży do rewanżu za klęskę w wojnie z Prusami 1870-1871 i odzyskania Alzacji i Lotaryngii,
• Rosja dąży do opanowania cieśnin czarnomorskich i umocnienie swoich wpływów na Bałkanach,
• Austro-Węgry zaniepokojone dążeniami umocnienia wpływów rosyjskich na Bałkanach.

Bezpośrednie

• zamach w Sarajewie na austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, dokonany 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie,
• ultimatum rządu austro-węgierskiego wobec Serbii, przyjęte przez rząd serbski z zastrzeżeniami,
• wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry 28 lipca 1914 roku,
• mobilizacja rosyjska i podjęcie działań przeciwko Austro-Węgrom 29 lipca 1918 roku,
• konflikt między państwami europejskimi, zgrupowanymi w przeciwstawne bloki polityczno-militarne, prowadzi do wybuchu wojny światowej.

Wypowiedzenia wojny

• Austro-Węgry Serbii - 28.VII.1914,
• Rosja Austro-Węgrom - 29.VII.1914,
• Niemcy Rosji - 1.VIII.1914,
• Niemcy Francji - 3.VIII.1914,
• Wielka Brytania Niemcom - 4.VIII.1914.


literatura

• Noiszewska Halina: Historia dla uczniów szkół średnich (prościej, jaśniej). Szczecin 1999.
• Szcześniak Andrzej Leszek: Historia w szkole średniej. Repetytorium. Pytania egzaminacyjne. Warszawa 1995.


--- 2010/01/18 13:53


menu = przyczyny I wojny światowej = bloki polityczno-wojskowe = fronty wojenne = ogólna charakterystyka konfliktu


© 1998-2022 Jurek